Osnove menadžmenta i finansijskog upravljanja malim gazdinstvima

U okviru projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji“ Caritas Beogradske nadbiskupije je u oktobru i novembru realizovao 4...

Studijska poseta Sloveniji u okviru projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloga žene na selu...

U okviru projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloga žene na selu u jugoistočnoj Srbiji“, u periodu od 20-24.09.2023. god. realizovana je studijska poseta Sloveniji...

Studijske posete uspešnim seoskim turističkim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima

U okviru projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji“ Caritas Beogradske nadbiskupije je u periodu od 17-30. avgusta organizovao...

Nastavak podrške Vlade Slovenije razvoju ženskog biznisa na selu

Uz finansijsku podršku Vlade Republike Slovenije i Karitasa Slovenije, Caritas Beogradske nadbiskupije započeo je u aprilu ove godine realizaciju projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i...

U Knjaževcu održana konferencija na temu ženskog preduzetništva na selu

U okviru projekta “Razvoj ženskog agropreduzetništva u jugoistočnoj Srbiji” u prostorijama društvenog kluba Doma kulture u Knjaževcu juče je održana konferencija na temu “Žene...