Razvoj zajednice kroz održivi (SILVA)

Partneri i donatori: Projekat realizuje Caritas Beogradske nadbiskupije, a finansira Caritas Austrije

Ukupna vrednost projekta: 330.000 EUR

Mesto realizacije:  Valjevo, Šabac, Ub, Krupanj, Obrenovac

Period realizacije: August, 2015 – Decembar, 2017

Ciljevi projekta:

 • Na osnovu procene potreba i Caritasove baze podataka, obezbediti pomoć za 100 domaćinstava iz 5 opština Zapadne Srbije aktivnih u oblasti poljoprivrede i stočarstva.
 • Doprineti održivom privrednom rastu kroz podršku konkretnim poslovnim inicijativama individualnih domaćinstava (8 direktnih korisnika I 60 indirektnih) u 5 općina zapadne Srbije
 • Doprineti samoodrživosti Caritasa sredstvima ostvarenim iz mogućih prihoda od konkretnih dohodovnih inicijativa

Rezultati

 • lokalni koordinatori unapredili svoje veštine iz socijalne ekonomije. Kao stručnjaci u ovoj oblasti, bolje i kvalitetnije radili na promociji socijalne ekonomije u svojim zemljama.
 • socijalni preduzetnici u Jugoistočnoj Europi unapredili su veštine u upravljanju vlastitim socijalnim preduzećima i razvili nove poslovne ideje.
 • predstavnici crkve bolje su upoznati sa socijalnom ekonomijom kao instrumentom za dobrotvorno pastoralno delovanje u vlastitoj eparhiji.
 • izrađena studija izvodljivosti za pokretanje Caritasove škole za borbu protiv siromaštva ili školu socijalne ekonomije.
 • socijalna preduzeća osnažena u veštinama upravljanja kroz tehničku pomoć u cilju unapređenja proizvoda/usluge.
 • lobiranje ka institucijama u oblasti socijalne ekonomije intenzivirano i proširen spektar socijalnih preduzeća

Glavne aktivnosti projekta:

 • realizacija programa obuke za lokalne koordinatore iz sledećih oblasti: početni kurs iz socijalne ekonomije, napredni kurs iz socijalne ekonomije, 2 studijske posete sa temom socijalnih preduzeća u Francuskoj i Španiji;
 • realizacija programa obuke za socijalne preduzetnike na sledeće teme: izrada biznis plana, održivost socijalnih preduzeća, marketing u socijalnom preduzetništvu, jedna studijska poseta u regionu i jedna studijska razmena u Italiji ili Austriji (poseta uspešnim socijalnim preduzećima);
 • realizacija programa obuke za predstavnike crkve na temu socijalnih preduzeća i socijalnog učenja crkve;
 • tehnička i savetodavna podrška novoosnovanim socijalnim preduzećima;
 • dodela grantova kroz konkurs za osnivanje ili unapređenje socijalnih preduzeća;
 • organizovanje i realizacija konferencije i sajma na temu socijalnog preduzetništva;
 • sastanci sa institucijama na republičkom i lokalnom nivou u čijoj je nadležnosti socijalno preduzetništvo.