Urgentna pomoć izbeglicama i migrantima u Srbiji

Partneri i donatori: Projekat realizuje CBN u partnerstvu sa Caritasom Srbije, Caritasom Evrope, Caritasom Internacionalis, ECHO, Caritasom Austrije, Caritasom Nemačke, kao i sa drugim domaćim i inostranim  bilateralnim donatorima

Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 EUR

Period realizacije: januar 2017. – jun 2018.

Cilj projekta: Poboljšanja ishrane, higijene i životnih uslova izbeglica i migranata u Srbiji, u saradnji sa relevantnim državnim institucijama i telima Srbije, kao i sa domaćim i inostranim organizacijama iz nevladinog sektora.

Očekivani rezultati projekta:

 • Obezbediti dnevni obrok/deo dnevnog obroka za 3.000 izbeglica/migranata dnevno
 • Obezbediti osnovne odevne predmete za najugroženije kategorije migranata
 • Pružiti psiho-socijalnu podršku migrantima kroz edukativne i animacijske radionice, kao i kroz sportske i društvene aktivnosti za omladinu i odrasle muškarce u Obrenovcu, Krnjači, Bogovađi, Bujanovcu i Preševu
 • Obezbediti dopunsku nastavu za decu izbeglice/migrante u izbegličkim centrima u Krnjači i Preševu i omogućiti im da lakše prate redovne školske časove

Glavne aktivnosti:

 • Saradnja sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije
 • Saradnja sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije
 • Obezbeđivanje kuvanih obroka za migrante u izbegličkim centrima Preševo i Bujanovac
 • Podela supe i peciva u izbegličkom centru Krnjača
 • Obezbeđivanje pranja veša i odeće za migrante u izbegličkim centrima u Krnjači i Preševu
 • Podela higijenskih sredstava za izbeglice i migrante
 • Obezbeđivanje higijenskih sredstava za izbegličke centre u Bujanovcu, Preševu i Beogradu
 • Organizovanje timova psiho-socijalne podrške i animacije izbeglica i migranata u Obrenovcu, Krnjači, Bogovađi, Bujanovcu i Preševu