Podrška obrazovanju Romske dece u Knjaževcu

Partneri i donatori: Projekat realizuje CBN u partnerstvu sa Caritasom Beč

Ukupna vrednost projekta: 12.600,00 EUR

Period realizacije: januar 2017. – decembar 2017.

Cilj projekta: Povećati broj Romske dece koja uspešno završavaju osnovnu školu, i nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje.

Očekivani rezultati projekta:

  • 30 siromašne dece školskog uzrasta iz Knjaževca ima dopunske časove iz Srpskog jezika, Matematike, i drugih školskih predmeta, dva puta nedeljno po dva sata

Glavne aktivnosti:

  • Saradnja sa osnovnim školama i Centrom za stručno usavršavanje prosvetnih radnika u Knjaževcu
  • Organizovanje dopunskih časova za decu i obezbeđivanje užine
  • Organizovanje susreta i roditeljskih sastanaka sa porodicama učenika