Podrška obrazovanju Romske dece u Aleksincu i Nišu

Partneri i donatori: Projekat realizuje CBN u partnerstvu sa Caritasom Beč

Ukupna vrednost projekta: 22.400,00 EUR

Period realizacije: januar 2017. – decembar 2017.

Cilj projekta: Povećati broj Romske dece koja uspešno završavaju osnovnu školu, i nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje. Dodatan segment projekta je podrška siromašnim i marginalizovanim grupama u higijenskim i zdravstvenim uslugama u Aleksincu.

Očekivani rezultati projekta:

  • 30 siromašne dece školskog uzrasta iz Aleksinca ima dopunske časove iz Srpskog jezika, Matematike, i drugih školskih predmeta, dva puta nedeljno po dva sata
  • 50 siromašnih porodica imaće kućne posete i higijensko zdravstvene usluge medicinske sestre na nedeljnom nivou
  • 30 siromašne dece školskog uzrasta iz Niškog naselja Popovac, ima dopunske časove iz Srpskog jezika, Matematike, i drugih školskih predmeta, dva puta nedeljno po dva sata

Glavne aktivnosti:

  • Organizovanje dopunskih časova za decu i obezbeđivanje užine
  • Organizovanje kućnih poseta siromašnim porodicama i pružanje usluga medicinske sestre u Aleksincu
  • Besplatne usluge pranja veša u vešeraju Caritasa Aleksinac
  • Podela materijalne pomoći primljene kao donacija Caritasa Maribor i Caritasa Beč