Osnove menadžmenta i finansijskog upravljanja malim gazdinstvima

U okviru projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji“ Caritas Beogradske nadbiskupije je u oktobru i novembru realizovao 4 dvodnevne radionice za 60 žena, učesnica projekta iz 4 partnerske opštine: Aleksinac, Pirot, Vlasotince i Babušnica na temu „Osnove menadžmenta i finansijskog upravljanja malim gazdinstvima“.

Cilj radionica je bio usvajanje osnovnih pojmova upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima i vođenje finansija – finansijska pismenost, kao što su protok novca, likvidnost, matrica protoka novca, fiksni i varijabilni troškovi, planiranje i strateško planiranje troškova i rashoda i upravljanje prihodima. Govorilo se i o Pravilniku o poljoprivrednim gazdinstvima i Pravilniku o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla. Korisnice su takođe upoznate i sa osnovama prostog knjigovodstva koje je obaveza za poljoprivredna gazdinstva kao i sa osnovnim obrascima koje treba da imaju spremne, u slučaju kontrole nadleženih organa. Kroz celu radionicu korisnice su podsticane da razmišljaju o unapređenju poslovanja, smanjenju troškova i rastu prihoda.

Projekat finansira Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovenije, a realizuju Caritas Beogradske nadbiskupije i Karitas Slovenije.

„Ovaj projekat sufinansira Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovenije. Stavovi izneti u njemu izražavaju stavove Caritasa Beogradske nadbiskupije, ali ne i zvanične stavove Vlade Republike Slovenije.“

Slovenia_Aid_logo