Nastavak podrške Vlade Slovenije razvoju ženskog biznisa na selu

Uz finansijsku podršku Vlade Republike Slovenije i Karitasa Slovenije, Caritas Beogradske nadbiskupije započeo je u aprilu ove godine realizaciju projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji“ u partnerstvu sa opštinama Aleksinac, Babušnica, Vlasotince i Pirot. Projekat traje 30 meseci i predstavlja nastavak pomoći Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije ugroženim seoskim sredinama u ovom delu Srbije.

U projektu učestvuje 60 žena koje se bave proizvodnjom tradicionalne hrane i pružanjem usluga u seoskom turizmu. Realizacijom različitih aktivnosti u naredne dve i po godine cilj je da se njihove inicijative podrže, a one podstaknu da se aktivnije uključe u pobošljanje sopstvenog ekonomskog položaja. Planirane su preduzetničke radionice, obuke o tehnologiji proizvodnje i bezbednosti hrane, bespovratna sredstva za renoviranje prostorija za proizvodnju i nabavku opreme, alata i ambalaže. Poseban akcenat stavljen je na poboljšanje plasmana kroz aktivnosti poput učešća na sajmovima,  prodaje preko interneta i različite promotivne kampanje. Jednako važan segment projekta predstavlja i prenos dobre prakse iz Slovenije u oblasti porodičnog biznisa na selu, kao i uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja opštinskih budžeta.

Tokom maja i juna realizovane su četiri uvodne radionice na temu ženskih prava i afirmacije jednakih šansi, koje su bile i prilika da se učesnice na projektu detaljnije upoznaju sa kalendarom aktivnosti i predstave svoje poslovne ideje.

Projekat „Razvoj ženskog agro-preduzetništva u Jugoistočnoj Srbiji“ sprovode Karitas Slovenije i Caritas Beogradske nadbiskupije u partnerstvu sa opštinama Knjaževac, Aleksinac i Ražanj.

Ovaj projekat sufinansira Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovenije, a realizuju Karitas Slovenije i Caritas Beogradske nadbiskupije.

„Ovaj projekat sufinansira Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovenije. Stavovi izneti u njemu izražavaju stavove Caritasa Beogradske nadbiskupije, ali ne i zvanične stavove Vlade Republike Slovenije.“

Slovenia_Aid_logo