Digitalni marketing i prodaja

Caritas Beogradske nadbiskupije je u u okviru projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji“ u januaru i februaru organizovao 4 dvodnevne radionice za 60-ak žena, učesnica projekta iz 4 partnerske opštine: Babušnica, Pirot, Aleksinac i Vlasotince na temu: Digitalni marketing i komunikacija s kupcima sa fokusom na aktivnije prisustvo na društvenim mrežama.

Cilj radionice je bio širenje prodaje proizvoda van domaćeg okruženja, upoznavanje sa digitalnom tehnologijom za promociju proizvoda i usluga, sa mogućnostima koje nudi internet, sa mobilnom tehnologijom za pristup tržišnim informacijama, novim kupcima, onlajn prodajom, načinom korišćenja društvenih mreža za oglašavanje… U okviru radionica korisnicama projekta je predstavljeno da je digitalni marketing zapravo segment tradicionalnog marketinga i od njega se razlikuje samo po tome što se sadržaj plasira publici putem društvenih mreža, mobilnih aplikacija i sličnih online medija.

Caritas je kao dodatnu podršku ženama obezbedio i dodatnu, kontinuiranu, dvomesečnu mentorsku pomoć i podršku tokom faze ovladavanja upotrebe društvenih mreža i digitalnog marketinga u poslovne svrhe.

Projekat finansira Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovenije, a realizuju Caritas Beogradske nadbiskupije i Karitas Slovenije.

„Ovaj projekat sufinansira Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovenije. Stavovi izneti u njemu izražavaju stavove Caritasa Beogradske nadbiskupije, ali ne i zvanične stavove Vlade Republike Slovenije.“

Slovenia_Aid_logo