Caritasova šivara Vranje

Zbog većeg broja migranata u kampu i potrebe za peškirima u cilju održavanja bolje higijene, Komesarijat za izbeglice i migracije je donirao frotir, pa se od 11.05. u Caritasovoj šivari u Prihvatnom centru u Vranju započelo, pored šivenja zaštitnih maski i sa šivenjem peškira. Svakodnevno se uz dobru organizaciju sašije oko 50-ak maski i 15-ak peškira.