Tim za psihosocijalnu podršku

Uprkos vanrednom stanju izazvanom širenjem epidemije virusa COVID 19, psihosocijalni tim Caritasa Beogradske nadbiskupije nastavio je sa radom u CA Krnjača. U centru trenutno boravi 950 migranata kojima je kretanje ograničeno i ne mogu izlaziti van kampa. Prisutnost tima za psihosocijalnu podršku (psihologa, prevodioca i dečijeg animatora) je od velikog značaja u kampu, jer su im sve do sada dostupne aktivnosti prekinute. Tim stavlja akcenat na pridržavanje svih mera prevencije, pre svega na one mere koje se odnose na održavanje higijene i prostorne distance tokom komunikacije. U skladu sa time sprovode se i aktivnosti koje se održavaju van prostorija, na otvorenom, uz korišćene zaštitne opreme i pridržavanja svih mera predostrožnosti. Korisnicima je dostupna i online podrška u periodu kada tim nije u kampu.