Likovne i sportske aktivnosti CA Krnjača

U CA Krnjača i tokom perioda vanrednog stanja Caritas Beogradske nadbiskupije realizuje različite sportske i likovne aktivnosti na otvorenom, pridržavajući se propisanih mera predostrožnosti i vodeći računa da se radi u malim grupama. Na održanim likovnim radionicama deca su crtala i bojila kredama po betonu. Cilj likovnih radionica je da se kod dece razvije svest o želji i potrebi da se nešto izrazi i da slobodnim izborom na adekvatan način to i učine. Na taj način upoznaju sebe, svoje emocije i svoje kreativne sposobnosti. Kad dete crta kredom po betonu mora se sagnuti, što pomaže u razvoju snage nogu i trupa i uči kako pravilno da drži kredu, što pomaže kod razvoja fine motorike. Na sportskim radionicama bavili su se puštanjem zmaja i igranjem sa loptama. Cilj održavanja ovih aktivnosti pored zabave je i fizička aktivnost, socijalizacija dece kroz rekreaciju, razvijanje orijentacije u prostoru, koordinacije pokreta i ravnoteže, kao i podsticanje saradnje i pozitivnog takmičarskog duha. Prilikom puštanja zmaja deca uče o prirodnim pojavama, tj. o snazi vetra. Pojedini roditelji su posmatrali dečije aktivnosti. Tom prilikom im je objašnjavano da manju decu ne puštaju na površine koje su tretirane od strane Biocida, da paze da deca ne stavljaju ruke u usta zbog hemikalija.