Prihvatni centar Vranje

Svesni izazovne situacije u kojoj se osim našeg stanovništva nalaze i migranti koji su trenutno smešteni u nekoliko prihvatnih centara širom naše zemlje, Caritas je uz svesrdnu podršku Komesarijata i finansijsku podršku nekoliko donatora, u prihvatnom centru Vranje, pokrenuo radionicu za šivenje pamučnih zaštitnih maski u kojoj svesrdnu pomoć pružaju migranti, koji poseduje veštine šivenja i krojenja.

Zaista je zadivljuće koliki je broj ljudi pokazao solidarnost i podršku u ovoj našoj akciji, pa smo odmah krenuli sa dnevnom izradom 50-ak maski, s ciljem da se u narednim danima, uz bolju organizaciju rada poveća i broj izrađenih maski.