Obuka za negovateljice

Na osnovu istraživanja potreba stanovništva u Beogradu, a sa ciljem poboljšanja uslova života ostarelih, bolesnih i usamljenih osoba, Caritas Beograd, kao udruženje građana, uz finansijsku podršku Caritasa Beč od aprila 2020. godine započinje u Beogradu pružanje socijalne usluge Pomoć u kući za osobe koje imaju potrebu za kvalifikovanom tuđom negom i podrškom u vlastitom domu.

U saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara i Nacionalnom službom za zapošljavanje, a u cilju izbora i formiranja što kvalitetnijeg tima za rad, Caritas Beograd je 21. februara 2020. godine održao informativni sastanak u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Tom prilikom direktor Caritasa Beograd, dr Miloje Veljić je detaljno predstavio ovu uslugu socijalne zaštite i pozvao sve zainteresovane nezaposlene osobe da 25. i 26. februara pohađaju kvalitetnu Caritasovu akreditovanu obuku za pružanje usluge pomoć u kući i tako ostvare bolje mogućnosti za zaposlenje.

Dvodnevna besplatna obuka u ukupnom trajanju od 16 časova (2 dana po 8 časova) za tridesetak negovateljica/lja organizovaće se u Gradskoj opštini Zvezdara, a izvodiće se po akreditovanom programu Caritasa Valjevo. Nakon obuke svi učesnici će dobiti potvrdu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Caritasov sertifikat, a 3 do 5 osoba koje na  obuci pokažu najbolje rezultate dobiće mogućnost da se uz pomoć Caritasovog mentora, stručno i praktično obuče na terenu i zaposle u Caritasu Beograd, u timu za pružanje socijalne usluge Pomoć u kući.

Direktor Caritasa Beograd je naglasio da je Pomoć u kući (Kućna nega) inače tradicionalna usluga u Caritasovoj Evropskoj mreži, te se pod istim ili sličnim imenom realizuje u mnogim  Evropskim zemljama više od jednog veka, sa preko 50.000 zaposlenih u tom sektoru i sa preko 2 miliona korisnika.