Otvaranje Caritasa Niš

Od kraja devedesetih godina 20. veka u Nišu je postojala organizovana karitativna aktivnost, koja se u godinama koje su sledile, manifestovala kroz niz različitih projekata koje su za cilj imale pomoć i podršku ugroženom stanovništvu nišavskog okruga.

Jedna od specifičnosti rada župskog Caritasa u tim godinama je da on nikada nije formalno bio registrovan, nego je većinu svojih aktivnosti realizovao preko nadbiskupskog Caritasa.

Uzimajući u obzir višegodišnje iskustvo rada nekoliko župskih Caritasa, kao samostalnih pravnih subjekata, na teritoriji Beogradske nadbiskupije (Caritas Šabac, Caritas Valjevo, Caritas Aleksinac, Caritas župe Krist Kralj iz Beograda), na osnovu sve veće potrebe za još organizovanijim pristupom pomoći ugroženom stanovništvu nišavskog okruga, a uz podršku niškog župnika i dekana, Caritasa Beogradske nadbiskupije i beogradskog nadbiskupa, odlučeno je da se osnuje udruženje građana Caritas Niš.

Osnivačka skupština je održana 11. februara 2020. godine u Beogradu u sastavu: beogradski nadbiskup i predsednik Caritasa Beogradske nadbiskupije mons. Stanislav Hočevar, direktor Caritasa Beogradske nadbiskupije dr Miloje Veljić i višegodišnji koordinator i nekadašnji direktor Caritasa Beogradske nadbiskupije g. Viktor Cvetković.

Nakon usvajanja svih neophodnih odluka pristupilo se izboru lica ovlašćenog za zastupanje Udruženja. Jednoglasnom odlukom je odlučeno da direktor novoosnovanog Caritasa bude dugogodišnji radnik Fondacije Caritasa Luksemburg u Srbiji, Caritasa Beogradske nadbiskupije i Caritasa Srbije, g. Davor Tilinek.