Poseta delegacije župskih Caritasa grada Beča

Od 14. do 16. oktobra ove godine Caritas Beogradske nadbiskupije, Caritas župe Krista Kralja u Beogradu, i župski Caritas Aleksinac, bili su domaćini kolegama iz župskih Caritasa grada Beča. Kolege iz Beča tom prilikom obišle su župu Krista Kralja, i upoznali se sa historijatom župe, kao i sa trenutnim aktivnostima župskog Caritasa na pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Svoj obilazak nastavili su posetom župskom Caritasu Aleksinac, gde su se detaljno upoznali sa svim projektima koji se trenutno implementiraju u Aleksincu, i razgovarali sa saradnicima i korisnicima u svim projektima. Pored tradicionalnih socijalnih projekata Caritasa u Aleksincu, predstavljen im je Hostel Teresianum Caritasa Aleskinac, gde su bili i smešteni tokom posete. Pored svih segmenata projekta pomoći marginalizovanim grupama u Aleksincu, predstavljen im je i regionalni projekat unapređenja zapošljavanja mladih Your Job. Nakon toga posetili smo Udruženje žena Korman, koje je u istoimenom Aleksinačkom selu organizovalo predstavljanje svojih aktivnosti i prehrambenih proizvoda, i organizovalo ručak za goste koji su spremile članice udruženja.

Gosti iz Beča nisu krili oduševljenje uspešnošću rada Caritasa Aleskinac, pogotovo širokim spektrom razvojnih i humanitarnih projekata implementiranih u malom župskom Caritasu.

Zadnji dan posete, po povratku u Beograd, kolege iz Caritasa Beč je na večeri ugostio i nadbiskup Stanislav Hočevar, a nakon toga ih lično upoznao sa historijatom Katoličke crkve u Beogradu i Srbiji, sa Beogradskom nadbiskupijom, kao i sa istorijom zgrade u kojoj je danas njeno sedište.