Centar za izbeglice i migrante u Vranju, 27.09.2019.

RTC Vranje je utočište za najveći broj izbegličkih porodica sa decom. Caritasov tim u Vranju organizuje svakodnevne radionice, igraonica i druženja za decu i roditelje. Topli dani se koriste za organizovanje igraonica na otvorenom i druženje dece i roditelja.