Centar za izbeglice i migrante u Bujanovcu, 27.09.2019.

Skoro svakodnevno u PC Bujanovac stižu novi migranti u većim grupama, od 30 do 60 ljudi. Uglavnom su iz Pakistana i Avganistana. Nakon policijske registracije neki od njih ostaju u kampu, a neki nastavljaju put.

Za odrasle smo i ove nedelje organizovali časove engleskog jezika na kojima smo sa njima radili na poboljšavanju njihovih komunikacijskih veština, vežbanju izgovora i učenju novih reči. Na ovim časovima obrađujemo razne teme iz svakodnevnog života, kako bi naši učenici  stekli znanje koje im može pomoći da u svakodnevnoj komunikaciji. Na časovima koristimo video materijale jer se pokazalo da na taj način učenici mnogo brze i efikasnije savladavaju novo gradivo a ujedno su im i časovi mnogo interesantniji.

Uvek se trudimo da sa odraslima koji prisustvuju našim aktivnostima porazgovaramo o njihovom životu i svakodnevnim dešavanjima u kampu. Pored toga organizujemo i grupne i pojedinačne radionice na kojima obrađujemo teme koja se tiču njihovog ranijeg života u domovini, puta koji su prošli pre dolaska u Srbiju, trenutne situacije u kojoj se nalaze, a naročito kulturoloških razlika sa kojima bi se mogli susretati u evropskim zemljama.