Centar za izbeglice i migrante u Vranju, 27.05.2019.

U višenamenskom kontejneru Caritasa Beogradske nadbiskupije u Centru za izbeglice imigrante u Vranju, tim Caritasa je uz pomoć volontera migranata, počeo da šije peškire koji će se koristiti u Vranju i Bujanovcu. Peškiri se šiju u dve standardne veličine, a migrant A.J. iz Afganistana, je profesionalni krojač koji je znatno ubrzao izradu peškira.