Sajam poljoprivrede 16. maj 2019. godine

Oko četrdesetak žena iz opština Knjaževac, Boljevac, Ražanj i Aleksinac posetilo je 86. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu u okviru projekta “Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena u ruralnim oblastima jugoistočne Srbije”, koji Caritas Beogradske nadbiskupije realizuje u saradnji sa Karitasom Slovenije, uz podršku vlade Slovenije.

Poljoprivredni sajam je okupio sve značajne aktere agrobiznisa i predstavnike privrednih grana koje se naslanjaju na poljoprivredu, u ovom delu Evrope, ali i iz 60 zemalja, sa svih kontinenata. Na najvećoj i najznačajnijoj smotri agrara u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, istovremeno su prezentovana najnovija tehnička i tehnološka dostignuća u agraru, primena nauke u poljoprivredi, izložbe organske hrane, kao i one sa oznakama geografskog porekla, najsavremenija poljoprivredna mehanizacija, proizvodi i usluge iz najudaljenijih krajeva sveta.

U okviru sajma obrađene su i najaktuelnije teme iz oblasti agrara kroz stručne skupove, okrugle stolove, panele, edukacije i prezentacije, sa posebnim osvrtom na unapređenje znanja i primere dobre prakse. Poljoprivrednice su imale priliku da razmene iskustva, vide inovacije iz domena svog rada što će im biti od koristiti za unapređenje svojih poslova.