Centar za izbeglice i migrante u Vranju, 09.04.2019.

Iako prostorno mali, Caritasov kontejner u Vranju je omiljeno mesto okupljanja korisnika kampa. Zahvaljujući iskustvu i dobroj organizaciji Caritas tima u Vranju, omogućene su raznovrsne aktivnosti za sve grupe korisnika. Od časova jezika za decu i odrasle, pomoć u učenju i domaćim zadacima za decu školskog uzrasta, radionica za popravke i prepravke odeće, animacija i igraonica za decu, kojima se često pridruže i roditelji.