Centar za izbeglice i migrante u Bujanovcu, 09.04.2019.

Učionica Caritas u Vranju koristi se i za dopunske časove za školsku decu. Matematika je jedan od najbitnijih školskih predmeta, i zbog toga je Caritas tim u Vranju organizovao posebne časove Matematike, kao i učenje Matematike kroz igru. Uz pomoć svojih vršnjaka ili samostalno deca popunjavaju rezultate matematičkih operacija u skladu sa svoji uzrastom i znanjem. Na kraju svi zajedno, korak po korak,  proveravaju rezultate.