Caritas Beogradske nadbiskupije – Projekat podrške migrantima u Srbiji, 21.01.2019.

Caritas Beogradske nadbiskupije pruža raznovrsnu podršku ljudima koji su prinuđeni da na nastavak svoga puta u Centralnu i Zapadnu Evropu, čekaju mesecima u srpskim kampovima za izbeglice i migrante. Glavna polja podrške su:

  • Psiho socijalna podrška
  • Radionice kreativnosti za odrasle, mlade ljude i decu
  • Nastava jezika za odrasle, decu i decu (engleski i srpski jezik)
  • Pomoć u rešavanju domaćih zadataka za školsku decu
  • Socijalni razvoj dece
  • Radionice za šivenje
  • Obuka i rad u stolarskoj radionici
  • Sportske aktivnosti
  • Perionica veša
  • Distribucija čaja i užina

Područja podrške su odabrana u saradnji sa donatorima, i prema potrebama koje su odredili zaposleni Caritasa i predstavnici donatora. Sve aktivnosti su odobrene od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, koji je odgovoran za upravljanje centrima za prihvat i boravak izbeglica i migranata u Srbiji.

Kroz projekte, Caritas je nastavio da se brine o rodnim pitanjima, pružajući jednaku podršku muškarcima i ženama, te posvećujući posebnu pažnju deci i samohranim majkama.

Na brojnim radionicama, kao i u formalnim i neformalnim kontaktima sa izbeglicama i migrantima, članovi Caritas tima objašnjavaju im važnost rodne ravnopravnosti u evropskoj kulturi i zakonodavstvu. Izbeglice i migranti sa Bliskog Istoka i iz Azije, su veoma zainteresovani za ovo pitanje, kao i za druge kulturne i tradicionalne vrednosti i običaje u Evropi.