Radionica za obradu drveta – Centar za migrante u Obrenovcu, 14.01.2019.

Caritas Beogradske nadbiskupije u partnerstvu sa Caritasom Austrije organizuje radionicu za obradu drveta u Centru za migrante u Obrenovcu. Radionica okuplja migrante zainteresovane da nauče osnove obrade drveta i osposobe se za rad sa nekim od osnovnih alata. Predmeti koje se izrađuju u radionici koriste u samom centru za izbeglice i migrante. U radionica se takođe izrađuju elementi potrebni za popravke prozora, vrata, stolica i klupa, a elementi za popravku klupa na otvorenom prostoru i opreme za igru su se izrađivali i za Centar za azilante u Krnjači.

Woodworking Workshop – Refugee Center Obrenovac, January 14, 2019

Caritas Belgrade Archdiocese, in partnership with Caritas Austria, is organizing a woodworking workshop  in Refugee Center Obrenovac. The workshop brings together migrants interested in learning the basics of wood processing and training to work with some of basic wood processing tools. Workshop wood products are used in the Obrenovac camp. The workshop trainees are also creating elements needed to repair windows, doors, chairs and benches. Wooden parts for repair of outdoor benches and game equipment were also produces for the Krnjace Asylum Center.