Gym – Centar za migrante u Obrenovcu, 14.01.2019.

Caritas Beogradske nadbiskupije u partnerstvu sa Caritasom Austrije organizuje vežbanje u teretani u Obrenovcu. U kampu u Obrenovcu borave isključivo odrasli migranti, tako da im je potrebna organizovana fizička aktivnost. Caritasova teretana radi već duže od godinu dana, i migranti je rado posećuju. Caritasov tim za teretanu se sastoji od dva trenera, koji prave raspored korišćenja teretane i opreme, prave plan vežbi za svakog migranata pojedinačno, i vode evidenciju prisutnih. Pored vežbi snage i kondicije, naš tim organizuje i takmičenja korisnika, koja uvek privuku veliki broj takmičara i posmatrača.

Gym – Refugee Center Obrenovac, January 14, 2019

Caritas Belgrade Archdiocese, in partnership with Caritas Austria, is organizing exercises for migrants accommodated in Refugee Center Obrenovac. In this camp, only adult migrants are present, so they need organized physical activity. Caritas gym has been open for more than a year now, and migrants like to attend trainings. The Caritas Gym Team consists of two trainers, who are preparing schedule for the gym and equipment use, make training plan for each migrant individually, and keep records of trainings. In addition to strength and fitness exercises, our team is also organizing competitions in exercising that always attract a large number of competitors and observers.