GODINU DANA RADA SOCIAL CAFEA U BOGOVAĐI

Zahvaljujući podršci italijanskih organizacija IPSIA-ACLI, Caritas Italije i Caritas Ambrosiana prvi rođendan Social Cafe-a u Centru za azil u Bogovađi obeležen  je ovog vikenda.  Tokom proleća i leta 2017. godine aktivnosti Caritasa Valjevo u Centru za Azil Bogovađa proširene su realizacijom različitih edukativnih programa, kursevima engleskog i nemačkog jezika, različitim sportskim i edukativnim sadržajima koji imaju za cilj podizanje ličnih kapaciteta migranata, kao i njihovog nivoa tolerancije i razumevanja. Par dana pred početak jeseni 2017. godine saradnja Caritasa Valjevo i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije na polju podrške migrantima koji borave u ovom centru za azil zaokružena je otvaranjem Social Cafe-a u Bogovađi.

Glavni cilj Social cafe-a bio je i ostao poboljšanje kvalitet života migranata koji borave u centru za azil i njihova formalna i neformalna edukacija tokom boravka u Srbiji. Prostor Social cafea je tokom ovih godinu dana korišćen za druženje i razonudu ali i za edukativan rad.

Caritas Valjevo realizuje aktivnosti u Centru za azil u Bogovađi od novembra 2016. godine bazirajući se na psihosocijalnoj podršci i realizaciji različitih sportskih, edukativnih i zabavnih sadržaja za korisnike usluga Centra za azil.