Završena evaluacija prijava za bespovratna sredstva za žene na selu

Nakon evaluacije 54 prijave žena učesnica na projektu „Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim oblastima jugoistočne Srbije“, a koje su se javile na javni poziv za bespovratna sredstva objavljen 14. juna ove godine, na linku možete videti spisak onih čije su ideje odobrene za finansiranje u sve četiri partnerske opštine – Aleksinac, Ražanj, Boljevac i Knjaževac. Najveći broj odobrenih prijava je iz oblasti pčelarstva i proizvodnje domaćih proizvoda, ali su u manjoj meri podržane ideje i u sferi prerade lekovitog bilja, kao i unapređenja turističkih usluga na selu.

Nakon obaveštavanja učesnica o rezultatima, Caritas će u svakoj od opština sa korisnicama sredstava potpisati ugovor o grantu i sprovesti javnu nabavku za svu traženu opremu. Očekuje se da isporuka tražene opreme bude okončana do kraja oktobra.