Kako se boriti protiv stresa – obuka za radnike u migrantskim centrima

U petak, 4. maja 2018. godine, u prostorijama Regionalnog Centra za profesionalni razvoj u NIšu, realizovana je obuka pod nazivom “Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti”. Obuka je okupila osoblje Karitasa Beogradske nadbiskupije i Karitasa Šid angažovano u direktnom radu sa migrantima, a obuku su, po akreditovanom programu, sprovele Marina Vukotić i Ivana Koprivica iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Cilj ovog jednodnevnog seminara bio je da ojača kapacitete ljudi koji su svakodnevno aktivni na polju podrške izbegličkoj i migrantskoj populaciji. Obuka je podjednako koristila kako psiholozima i socijalnim radnicima tako i animatorima i prevodiocima sve u cilju da se na profesionalan način odgovori zahtevima posla uz očuvanje sopsvenog mentalnog zdravlja. Uzimajući u obzir aktuelna migratorna kretanja i činjenicu da veliki procenat migranata koji se zadržavaju u Srbiji čine žena i deca, akcenat Karitasove pomoći u psihosocijalnom radu povećano je usmeren na roditelje s decom. Jačanjem sposobnosti za upravljanje stresom kako na individualnom tako i na organizacionom nivou, podiže se kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima i stvaraju uslovi za poštovanje prava korisnika u skladu sa osnovnim načelima socijalne zaštite. Učesnici su stekli osnovna znanja o stresu i sindromu sagorevanja, njihovim izvorima i simptomima, prepoznavanju faktora rizika, strategijama za suočavanje sa stresom i sindromom sagorevanja. Svi polaznici su uspešno završili obuku i od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu dobiće sertifikate.