U Boljevcu i Ražnju realizovane još dve stručne obuke za nezaposlene žene sa sela

Od 28. marta do 3. aprila 2018. godine nešto više od 20 žena u Ražnju i Boljevcu pohađalo je trodnevne obuke na temu upravljanja seoskim turističkim domaćinstvom i prodaje domaćih prehrambenih proizvoda. Obe obuke su deo projekta “Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena u ruralnim oblastima jugositočne Srbije”, koji Caritas Beogradske nadbiskupije realizuje u saradnji sa Karitasom Slovenije i 4 opštine jugoistočne Srbije uz podršku vlade Slovenije. Kao deo šireg niza aktivnosti, cilj ovih obuka jeste  osposobljavanje ovih žena za pokretanje ili unapređenje proizvodnje ili usluga na njihovim poljoprivrednim domaćinstvima u svrhu samozapošljavanja i sticanja dodatnog prihoda.

 

Trening su vodile Sanja Milosavljević, vlasnica firme “Moje gnezdo” i Sanja Knežević, vlasnik seoskog turističkog domaćinstva u selu Latkovac, opština Aleksandrovac.

Ovim temama završen je četvrti ciklus stručnih obuka. Do kraja aprila u planu je realizacija obuka na temu gajenja lekovitog bilja u sve 4 opštine, nakon čega sledi priprema i objavljivanje konkursa za dodelu bespovratnih sredstava u okviru kog će korisnice projekta moći da konkurišu za kupovinu opreme ili materijala neophodnih za obavljanje svojih profitabilnih aktivnosti.

U osnovi, projekat i ima za cilj poboljšanje uslova života žena kroz njihovo ekonomsko osnaživanje, ali i jačanje njihove socijalne integracije kroz druženje, zajedničke stručne posete i povezivanje sa uspešnim preduzetnicama iz drugih delova Srbije.