Stručna obuka za nezaposlene i materijalno ugrožene žitelje opštine Ražanj

U prostorijama Centra za socijalni rad Ražanj je danas, 6.12.2017. godine, otpočela sa realizacijom prva u nizu stručnih obuka za nezaposlene i materijalno ugrožene žiteljke ove opštine. Ovo je ujedno i prva stručna obuka u sve 4 opštine uključene u projekat Socio-ekonomskog osnaživanja žena u Jugoistočnoj Srbiji koji zajednički realizuju CBN i lokalne samouprave opština Ražanj, Aleksinac, Boljevac i Knjaževac sredstvima Karitasa Slovenije i Ministarstva spoljnih poslova Slovenije.

Tema obuke je Pomoć u kući za lica sa intelektualnim i mentalnim smetnjama, a trening realizuje Caritas Valjevo. Interesovanje je ogromno pa obuci prisustvuje 28 učesnika. Polovinu od ovog broja čine nazaposlene žene iz seoskih oblasti opštine Ražanj koje su se tokom dosadašnje realizacije projekta prijavile za ovu temu, dok su ostatak polaznica predložili Centar za socijalni rad i udruženje Sunčev zrak koji i pružaju uslugu pomoć u kući. Program je akreditovan odlukom Odbora za akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u okviru Programa mera i aktivnosti za stalno stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u socijalnog zaštiti. Obuka dobija na važnosti kada se ima u vidu da na teritoriji opštine Ražanj trenutno 60 odraslih i starijih osoba koristi uslugu pomoć u kući pa žene bez posla u ovoj usluzi vide šansu za zaposlenje.

Obuka traje tri dana i završava se 8. decembra. Dan kasnije, započeće se sa realizacijom iste obuke u opštini Aleksinac.