Učenje srpskog i engleskoj jezika za migrante smeštene u Centru za azil “Krnjača”, Beograd

Družina koja od početka oktobra pohađa časove srpskog jezika koje organizuje Caritas Beogradske nadbiskupije u Centru za azil „Krnjača“ u Beogradu, ovog meseca je završila sa prvim delom nastave. Mladići su radili dva testa provere znanja u vidu diktata i testa sa pitanjima. Rezultati su veoma dobri s obzirom na kratak period učenja i poznavanja i svakodnevne upotrebe engleskog jezika. Usvojili su osnovne pojmove vezane za život u kampu, predstavljanje, pozdrave, hranu, dane i mesece u godini, brojeve, kao i neka gramatička pravila pomoću kojih sklapaju dobre rečenice. Na časovima svakodnevno diskutuju i raspravljaju o pojmovima koji imaju drugačije značenje u njihovim jezicima i jedna interesantna rasprava je bila oko toga da li se supa jede ili pije. Mladići iz Gane, Sudana i Pakistana su imali logično objašnjenje da se supa pije kad nemamo kašiku.

Zbog problema sa pisanjem, ovih dana fokusirani smo na vežbe pisanja i izgovora glasova u vidu različitih igara. Najzanimljivija im je igra „vešanje“ gde svako od njih daje ostalima reč koju treba da pogode. Ta igra nije poznata u njihovim državama i mladići se dosta zabavljaju dok pogađaju i broje slova i reči, ispravljaju jedni druge kada pogreše i trude se da zadaju što težu reč kako bi pokazali svoje znanje.

Mladići u učionici i van nje funkcionišu kao braća, brinu jedni o drugima, provode kvalitetno vreme u učenju i razmenjivanju iskustava, te učestvuju i u ostalim aktivnostima koje Caritas organizuje. Caritas Beogradske nadbiskupije je ponosan zato što je deo te porodice, i nastaviće da im pruža podršku i pomoć, kako bi im olakšali situaciju u kojoj se nalaze.