Zdravstvena podrška marginalizovanim grupama u Aleksincu

Februar 2017.

Predavanja i savetovanja na temu zdravstvene zaštite za romske porodice realizuje Caritas Aleksinac, a finansira Caritas Beč. Ovaj vid podrške higijenski i zdravstveno najugorženijim žiteljima Aleksinca organizuje se kroz kućne posete ili kolektivna predavanja na kojima je do sada učešće uzelo 77 osoba. U program medicinske pomoći romskim porodicama uključeni su i dugogodišnji korisnici Caritasovih usluga.

Korisnici se obilaze jedanput nedeljno, a u zavisnosti od potreba i dva puta.

Uz ovo, Caritas je za najugroženije korisnike obezbedio higijenske i prehrambene pakete, šporete i drva za ogrev.

Mart 2017.

U prostorijama Caritasa Aleksinac se redovno sprovodi zdravstveno vaspitni rad u okviru podrške zdravstvenoj zaštiti romske populacije. Tema razgovora su osnovne metode zaštite zdravlja, preventivne zdravstveno zaštitne mere, lična higijena, higijena prostora i životne sredine.

April 2017.

Pored redovnih kućnih poseta, u Caritasovom centru u Aleksincu se realizuju dva puta mesečno predavanja i radionice u vezi sa zdravstveno higijenskim navikama i preventivnim merama za zaštitu od zaraznih bolesti.

Maj 2017.

Sa korisnicima se redovno sprovodi zdravstveno vaspitni rad. Sa mlađim korisnicima obavljaju se periodični  i grupni razgovori u njihovim domovima. Prilikom kućnih poseta korisnicima je podeljena štampana brošura kao vodič kroz dobre higijenske navike, a sve u cilju podizanja svesti o važnosti očuvanja zdravlja.

Jun 2017.

Nastavljena je poseta romskim naseljima i porodicama kao i zdravstveno vaspitni rad. Organizovana je kontrola šećera u krvi i krvnog pritiska u naselju Vasa Nikolić u Aleksincu i na Aleksinačkom Rudniku.

Septembar 2017.

Tokom septembra smo u saradnji sa romskim studentima iz Niša organizovali predavanja za mlade uzrasta od 15 do 30 godina u cilju podsticanja mladih na obrazovanje i rad. Nakon ovog treninga svi su bili pozvani na razgovor u Beogradu, a kandidati koji su prošli intervju poslati su na sedmodnevno obuku za rad na viljuškaru. Sa nekima od kandidata je postignut i dogovor o zaposlenju.

Oktobar 2017.

U oktobru smo pored redovnih aktivnosti zdravstveno vaspitnog rada nastavili saradnju sa romskim studentima iz Niša i organizovali još jedno predavanje od 15 do 30 godina u cilju podsticanja pmladih na obrazovanje i rad. Za ovo predavanje vladalo je veliko interesovanje među mladim Romima motivisanih da se radno angažuju.