Podrška obrazovanju Romske dece u Knjaževcu

Februar 2017. godine

Posle završetka zimskog raspusta, Caritas Aleskinac nastavio je projekat podrške obrazovanju Romske dece u Knjaževcu. Romska deca imaju organizovanu dopunsku nastavu iz školskih predmeta koji zahtevaju dodatnu pomoć, kao i pomoć u izradi domaćih zadataka. Zbog različitog uzrasta i nivoa znanja, rad sa decom je većinom individualan. Projekat se implementira u saradnji sa Regionalnim centrom za stručno usavršavanje u Knjaževcu, a finansira ga Caritas Beč.

April 2017. godine

Projekat podrške obrazovanju romske dece u Knjaževcu pored pomoći u savladavanju nastavnog gradiva, pruža i podršku u socijalizaciji. Učitelj u planu i programu rada sa decom predviđa i časove muzičke kulture i učenja kroz društvene igre. Deci u početnim razredima osnovne škole najpotrebnija je pomoć iz srpskog jezika i matematike, ali se obrađuju i ostali školski predmeti.

Jun 2017. godine

Sa približavanjem kraja školske godine, Caritas je intenzivirao rad sa decom u cilju uspešnog završetka i što boljih završnih ocena. Te aktivnosti dale su rezultate, i sva deca koja su dolazila na dodatne časove Caritasa uspešno su završila školsku godinu i nastavila osnovno obrazovanje.

Septembar 2017. godine

Na početku nove školske godine Caritas je u saradnji sa osnovnim školama u Knjaževcu formirao grupu učenika kojima je najpotrebnija pomoć u savladavanju školskog gradiva. Pošto su deca iz različitih škola, i različitih školskih smena, dopunska nastava organizovana je vikendom u knjaževačkom Centru za stručno usavršavanje radnika u prosveti. Roditelji dece podržavaju dopunske časove i pošto većina njih vikendom radi na pijacama, odgovara im da deca budu pod nadzorom učitelja tokom vikenda kako bi bolje savladali školsko gradivo. Učenici su dobili školski pribor.

Oktobar 2017. godine

Projekat podrške obrazovanju Romske dece u Knjaževcu pored pomoći u savladavanju nastavnog gradiva, pruža i podršku u socijalizaciji dece. Učitelj u planu i programu rada sa decom predviđa i učenje kroz društvene igre. Deci u početnim razredima osnovne škole najpotrebnija je pomoć iz srpskog jezika i matematike, ali se obrađuju i ostali školski predmeti. Učenici su dobili i polovnu garderobu koja je donacija Caritasa Maribor.