Dopunska nastava u Niškom naselju Popovac

Mart 2017. godine

Projekat podrške obrazovanju Romske dece nastavljen je u osnovnoj školi u Niškom naselju Popovac. Deca u toj školi imaju organizovane dopunske časove koje realizuje Caritasova učteljica u skladu sa preporukama njihovih razrednih nastavnika. Pored same podrške u nastavnim predmetima, u radu sa Romskom i drugom siromašnom ili vaspitno zapostavljenom decom primenjuju se i drugi načini učenja. Na slikama su radovi dece – čestitke za Dan žena.

April 2017. godine

Deca korisnici dopunske nastave u Popovcu vredno rade kako bi imali što bolji uspeh na kraju školske godine. Povećan je i angažman učiteljice, jer je najčešće potreban individualan rad sa decom zbog različitog uzrasta i različitog stepena znanja. Težište rada je na matematici i srpskom jeziku.

Jun 2017. godine

Sva deca koja su bila polaznici dopunske nastave Caritasa u Niškom naselju Popovac su uspešno završila školsku godinu. Svi će nastaviti školovanje u višim razredima. Pored zadovoljstva dece, i roditelji su ponosni na njihov uspeh. Caritas će projekat nastaviti i u novoj školskoj godini.

Septembar 2017. godine

U novoj školskoj godine deca iz osnovne škole u Niškom naselju Popovac nastavila su da dolaze na dopunsku nastavu. Na početku školske godine održan je i prvi u nizu redovnih mesečnih roditeljskih sastanaka, na kome su roditelji informisani o nastavnom planu i rasporedu dopunskih časova. Podrška roditelja obrazovanju dece jača iz godine u godinu, tako da deca redovno dolaze na nastavu, a roditelji prisustvuju roditeljskim sastancima.

Oktobar 2017. godine

Caritasovi časovi dopunske nastave se održavaju svakog utorka i četvrtka. Za vreme dopunske nastave deca imaju užinu, a obezbeđen je i školski pribor. Roditelji, deca i školska uprava su zahvalni što se ovaj projekat realizuje u njihovoj školi, a kod dece koja prisustvuju Caritasovim dopunskim časovima vidljiv je napredak. Pored redovnih aktivnosti, učenici sa nastavnicom rade i kreativne radionice posvećene važnim danima u školskom kalendaru. Ovoga puta tema je bila Dečja nedelja.