Dopunska nastava u Aleksincu

Januar 2017.

Svake školske godine, projekat dopunske nastave za đake iz marginalizovanih grupa zbog školskog raspusta ima pauzu u januaru. Ovo, međutim, ne znači da je školsko dvorište u ovom periodu prazno. Deca i tokom raspusta dolaze ovde na igru. S obzirom da živi u istom naselju, učiteljica koja izvodi dopunske časove je sa njima i tokom slobodnih dana. Čini se da podjednako uživaju čekajući početak nastave u drugom polugodištu.

Mart 2017.

Dopunska nastava u osnovnoj školi u Aleksinačkim Rudnicima organizovana je dva puta nedeljno po dva nastavna časa. Učiteljica pravi plan i program u skladu sa potrebama učenika i u dogovoru sa njihovim učiteljima. Redovno praćenje nastave kao i prisustvo na dopunskim časovima Caritasa obezbediće im bolji uspeh na kraju godine.

Maj 2017

Deca iz Aleksinačkih Rudnika vredno uče na dopunskim časovima kako bi sa što boljim uspehom završili školu. U tome, pored učiteljice, imaju i podršku u svojim porodicama. Roditelji dece koja su korisnici projekta dolaze na informativne sastanke i pružaju podršku obrazovanju svoje dece. To je bitna razlika u odnosu na period pre 7-8 godina, kada su roditelji iz marginalizovanih grupa bili zauzeti samo egzistencijalnim problemima i nisu obraćali puno pažnje na obrazovanje dece. Već sada je jasno da dopunska nastava daje rezultate jer će sva deca školsku godinu završiti sa solidnim uspehom.

Jun 2017.

Deca, polaznici Caritasove dopunske nastave, izveli su školsku priredbu koju su spremali uz pomoć Caritasove učiteljice. Na ovaj način, deca se dodatno druže i socijalizuju. Priredbu su izveli u školi  i u prostorijama Udruženja penzionera u Aleksincu.

Septembar 2017. godine

U novoj školskoj godine projekat smo nastavili u Osnovnoj školi Vuk Karadžić u Žitkovcu, naselju udaljenom 3 km od Aleksinca. Ovo je najveće i najsiromašnije naselje u opštini Aleksinac.  Na početku školske godine održan je i prvi roditeljski sastanak na kome su roditelji informisani o nastavnom planu i rasporedu dopunskih časova. Ukupno trideset sedmoro dece prisustvuje  dopunskim časovima.

Oktobar 2017.

Caritasovi časovi dopunske nastave se održavaju svakog utorka i četvrtka. Obezbeđeni su školski pribor i užina za svu decu koja pohađaju dodatne časpve. Tokom ovog meseca vršena je i podela polovne garderobe u Caritsovom centru koju je donirao Caritas Maribor.