Sastanak biskupijskih Caritasa koji se suočavaju sa izazovima izbegličke krize

U ponedeljak 3. aprila, u prostorijama Caritasa Srbije, održan je sastanak predstavnika Caritasa Beogradske nadbiskupije, Caritasa Sremske biskupije i Caritasa Srbije, koji se suočavaju sa izazovima izbegličke krize. Sastanku je prisustvovao novi direktor Caritasa Srbije vlč. Ivica Damjanović, Tobias Noelke, predstavnik Caritasa Nemačke, koji je zadužen za projekat pomoći izbeglicama i migrantima u Srbiji, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova SR Nemačke, Darko Tot, nacionalni koordinator Caritasa Srbije, Miloje Veljić, direktor Caritasa Beogradske nadbiskupije, Viktor Cvetković, koordinator projekata i zamenik direktora Caritasa Beogradske nadbiskupije, Miodrag Živković, koordinator projekata Caritasa Beogradske nadbiskupije i Petar Dujić, koordinator Caritasa Sremske biskupije.

U toku sastanka učesnici su imali prilike da naprave planove za dalji rad sa izbeglicama u mestima u kojima je Caritas prisutan: Beograd, Obrenovac, Bogovađa, Šid, Bujanovac i Preševo. Trenutni projekat pomoći izbeglicama i migrantima, koji finansira Nemačko ministarstvo spoljnih poslova, je počeo 1. januara 2017. godine i trajaće do kraja juna 2018. godine.