Caritasov tim iz Preševa pruža pomoć izbeglicama i u Bujanovcu

Prihvatni centar u Preševu je proširen za dodatne kapacitete u Bujanovcu, gde je smešteno 200 osoba, uglavnom porodice sa decom. Trenutno je u Preševu i Bujanovcu smešteno ukupno 1100 izbeglica.

Na poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavnici Caritasa bili su prisutni na otvaranju Privremenog prihvatnog centra za migrante u Bujanovcu 14. oktobra 2016. godine. Ovom prilikom ministar Aleksandar Vulin se zahvalio predstavnicima Caritasa na dosadašnjem radu u pomoći izbeglicama koje prolaze kroz Srbiju.

Caritasov tim iz Preševa je već počeo sa podelom doručaka i u Bujanovcu, uz finansijsku podršku Nemačkog ministarstva inostranih poslova. Osim toga u Preševu Caritas i dalje svakodnevno deli obroke: doručak i ručak, pruža psiho-socijalnu podršku, organizuje radionice za decu, a uskoro će otvoriti i kutak za žene. Ove aktivnosti se realizuju uz finansijsku podršku Nemačkog ministarstva inostranih poslova i Caritasa Luksemburg.