Caritas pomaže deci-izbeglicama da se bolje integrišu u školama u Srbiji

Tokom prošle školske godine, u saradnji sa UNICEF-om i drugim organizacijama koje rade sa decom u Prihvatnom centru Preševo, vodili smo neformalnu školu za učenike 3. razreda, 11-godišnjake iz Iraka, Avganistana i drugih zemalja.

Ova neformalna škola služila je da bi pripremila decu za formalno obrazovanje, jer neki od njih nikada nisu išli u školu, s obzirom da su već godinama u tranzitu, bežeći od rata i progona. Veliku pomoć imali smo od volontera – izbeglica, koji su nam pomagali oko prevoda.

Ove godine deca su krenula u osnovne škole, a Caritas nastavlja da im pruža podršku kroz vanškolske aktivnosti, kako bi što bolje savladali školske predmete i naučili srpski jezik.

Pogledajte film o prošloj školskoj godini u našoj školi u Preševu: