U Aleksincu realizovane prve obuke u okviru projekta „Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena u ruralnim oblastima Jugoistočne Srbije“

U januaru ove godine započela je realizacija projekta „Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena u ruralnim područjima Jugoistočne Srbije“, koji zajednički realizuju Karitas Slovenije, Caritas Beogradske nadbiskupije i opštine Boljevac, Knjaževac, Aleksinac i Ražanj. Projekat finansira Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije, a sufinansiraju lokalne samouprave četiri opštine.


Osnovni cilj projekta usmeren je na poboljšanje uslova života žena iz ruralnih oblasti u jugoistočnoj Srbiji kroz započinjanje i/ili razvoj profitabilnih aktivnosti u svom domaćinstvu, kako bi se doprinelo njihovoj ekonomskoj nezavisnosti, poboljšanju uslova života i većoj ravnopravnosti u društvu. Predviđeno je da po 60 žena u svakoj opštini, starosti od 18 do 60 godina, kroz niz periodičnih edukativnih aktivnosti u narednih 20 meseci stekne nova znanja u jednoj od željenih tematskih oblasti (pčelarstvo, proizvodnja domaćih proizvoda od mleka, mesa, voća, povrća i slično, seoski turizam, sakupljanje i sušenje lekovitog bilja, obuka za negovateljice – geronto domaćice). Osim stručnih obuka u izabranoj oblasti, projekat podrazumeva i uvodnu dvodnevnu obuku na temu razvoja opštih poslovnih veština (razvoj poslovne ideje, poslovna komunikacija, poslovno povezivanje, pravila poslovnog bontona, veštine prezentovanja), učešće na poljoprivrednim i turističkim sajmovima i studijske posete uspešnim poslovnim inicijativama na selu. U junu 2018. godine biće raspisan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i materijala za pokretanje / unapređenje porodičnog biznisa u odabranoj oblasti. Pravo učešća na konkursu imaće sve kandidatkinje koje uspešno završe predviđene obuke tokom projekta. Najuspešnije i najbolje ocenjene učesnice projekta dodatnu podršku će dobiti i kroz izradu materijala za promociju svojih poslovnih ideja.

Prva grupa obuka na temu opštih poslovnih veština realizovana je krajem maja i u prvoj polovini juna meseca u Aleksincu, gde je ukupno 61 učesnica prošla uvodne obuke koje su vodili predavači iz Razvojnog biznis centra Kragujevac.
Učesnice su na obuci imale prilike da steknu nove veštine za aktivno traženje posla, definišu svoje poslovne ideje, ali i da se kroz interaktivni rad oprobaju u njihovom prezentovanju. Kroz vežbe poslovne komunikacije i poslovnog bontona polaznice su se upoznale sa osnovnim principima neposrednog i posrednog kontakta sa klijentima. U dobroj atmosferi trening sale Caritasa u Aleksincu bilo je i vremena za degustaciju proizvoda koje su učesnice donosile od kuće, razmenu iskustava tokom pauza, a napravljen je i kraći osvrt na značaj uloge žena u savremenom društvu i njihov neravnopravan položaj u seoskim sredinama.