Realizovana i poslednja dva seminara u okviru projekta „Unapređenje obrazovanja o dečjim pravima na teritoriji južne Srbije“

Caritas Beogradske nadbiskupije je u saradnji sa Caritasom Slovenije, a uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije, u subotu i nedelju, 13. i 14. maja 2017. godine, organizovao u Vranju, u hemijsko-tehnološkoj školi, 2 jednodnevna akreditovana seminara na temu „Diskriminacija i prava deteta“. Sa ovim seminarima je zaokružena celina od ukupno 9 jednodnevnih seminara, realizovanih u periodu mart/maj 2017. godine. Seminarima je prisustvovalo oko 270 nastavnika.
Pored realizovanih seminara i izrađenog kvalitetnog edukativnog materijala namenjenog svim zaposlenima u obrazovanju, kao i roditeljima i učenicima, Caritas u okviru projekta raspisuje i 2 nagradna konkursa: likovni konkurs za učenike osnovnih škola i filmski/foto konkurs za učenike srednjih škola na temu: „Poštujte naša dečja prava“. Ukupan nagradni fond iznosi 300.000 dinara.
Nagradni likovni i filmski/foto konkurs otvoreni su od 22. maja do 22. septembra 2017. godine, a namenjeni su svim osnovnim i srednjih školama na teritoriji južne Srbije.