Radionice i igraonice za decu u Centru za azilante u Bogovađi

  1. decembar 2017. godine

Rekreativno-okupacione aktivnosti koje župski Caritas Valjevo organizuje u Centru za azilate Bogovađa su veoma posećene od strane migranata. Mali Caritasov tim na čelu sa iskusnim psihologom Milenom Maksimović – Sekom, posvećuje posebnu pažnju ženama i deci kod kojih se ispoljavaju simptomi stresa, te su radionice i igraonice jedan od vidova oslobađanja od napetosti i poboljšanja raspoloženja i psihološkog stanja migranata. Žene migranti vole da pletu i šiju, pa je Caritas obezbedio opremu i veću količinu materijala za radionice za predstojeći zimski period.

Sve aktivnosti Caritasa izvode se u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i i migracije Republike Srbije sa kojim ostvarujemo uspešnu saradnju od početka migrantske krize.